skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Viet Avis là doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Master Good – Hungary và Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia – Việt Nam, được thành lập với mục đích làm điểm cuối của liên kết chăn nuôi giết mổ gà của các chủ nhân doanh nghiệp.

Địa chỉ: Lô D, KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

Email: info@viet-avis.com.vn

Website: viet-avis.com.vn

Back To Top