skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn
CÔNG TY TNHH MINATO RUBBER VIỆT NAM

Thông tin: Công ty TNHH MINATO RUBBER Nhật Bản, Chi nhánh tại Việt Nam.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Back To Top