skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

Thông tin: Công ty sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản, chi nhánh tại Việt Nam
Địa điểm: KCN Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Sản phẩm: hệ thống điện nhẹ công nghiệp: camera, mạng văn phòng.

Back To Top