skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn
Những chiếc xe Bus thông thường nay đã lên tiếng bằng khả năng kết nối về trung tâm điều hành, biết tự báo cáo về tình trạng hoạt động của xe và còn nhiều thông tin khác nữa. Đây là một minh chứng nữa của cuộc cách mạng 4.0 khi các hoạt động điều hành sản xuất, quản lý quy trình, kho bãi, vật tư… đang được dần dần ứng dụng công nghệ, kiểm soát được rủi ro, thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý… Đó là những gì SLOOK cùng Đối tác nghiên cứu phát triển đang hàng ngày phục vụ doanh nghiệp vận hành Thông minh hơn – Đơn giản hơn. Mô hình Khách hàng – Triển khai – Nghiên cứu: Khách hàng là trung tâm, là nơi sản phẩm có hồn để trưởng thành, Triển khai là đơn vị cầu nối đưa sản phẩm tới khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, cũng là đơn vị lắng nghe hơi thở cuộc sống để tiếp tục nâng cao hơn, Nghiên cứu là đơn vị đưa mọi ý tưởng thành hiện thực, biến mọi khó khăn thành đơn giản.
Hình ảnh thực tế triển khai Bus kết nối tại Bus Đông Bắc.
XEM THÊM: IoT
Back To Top