skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn
Hợp đồng: Thi công trọn gói
Các hạng mục: Mạng văn phòng, Camera, âm thanh, máy chấm công, điện thoại, email, phần mềm quản lý nhân sự
Chủ đầu tư: Công ty TNHH NY HOA VIỆT – Hàn Quốc.
Địa điểm: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh hóa
Thiết kế: Công ty CP SLOOK Việt Nam
Thi công Công ty CP SLOOK Việt Nam
Ngày khởi công 17/2/2017
Ngày hoàn thành Dự kiến 30/6/2019
Back To Top