skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

Dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và gia công chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao, an toàn tại khu vực Bắc Việt Nam ở xã Thạch Tượng (H. Thạch Thành) do Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi New Hope Thanh Hóa làm chủ đầu tư.
Dự án được thực hiện trên diện tích 112,5 ha, có quy mô 500.000 con/năm, trong đó, gia đoạn 1 là 70.000 con/năm, giai đoạn 2 là 430.000 con/năm với tổng mức đầu tư 50 triệu USD.

Với yêu cầu cao của Chủ đầu tư về việc nắm bắt tiến độ, chất lượng thi công chuyên nghiệp của Nhà thầu, sử dụng camera giám sát công trường như một công cụ bao quát cho toàn bộ dự án, liên tục mọi lúc mọi nơi đang là lựa chọn ưu tiên số một tại một dự án quy mô như thế này.
Hình ảnh thi công hệ thống camera giám sát công trường do SLOOK thực hiện

XEM THÊM: Camera
Back To Top