skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn
WE ARE SLOOK SERVICES

Trong thế giới ngày nay, CNTT là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển biến. Gặt hái lợi ích tối đa từ các khoản đầu tư vào công nghệ để duy trì khả năng cạnh tranh là một trong những ưu tiên cao nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay.

Dịch vụ vận hành hệ thống

Là hình thức cung cấp các phần mềm, hệ thống công nghệ dưới dạng dịch vụ, gói thuê bao từ nhà cung cấp. Toàn bộ hệ thống sẽ chạy trên nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp sẽ đảm trách mọi khâu từ triển khai, vận hành, bảo dưỡng cho khách hàng. Quy trình chuẩn từ khâu tiếp nhận yêu cầu, xử lý vấn đề, phản hồi kết quả được công khai tương tác bằng hệ thống phần mềm quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai hệ thống Công nghệ Thông tin

Giúp khách hàng phát triển một kiến trúc CNTT cho doanh nghiệp (bao gồm ứng dụng, thông tin và cơ sở hạ tầng) theo các khuôn khổ chuẩn như ITIL. Trên hiện trạng thực tế hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ khảo sát, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp về phần cứng, phần mềm, quy trình, tổ chức nhân sự và xây dựng định mức tài chính phù hợp với khả năng và mong muốn của khách hàng để đạt được mục tiêu cao nhất về tính hiệu quả

Dịch vụ bảo trì hệ thống

Bất kỳ một hệ thống nào sau một thời gian vận hành cũng đều bộc lộ những mặt hạn chế hoặc các nguy cơ tiềm ẩn. Hiểu được điều đó, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng các dịch vụ về rà soát đánh giá tổng thể hệ thống Công nghệ Thông tin (áp dụng cho cả những hệ thống không do chúng tôi triển khai) bao gồm: các nguy cơ về phần cứng, thiết, bị, nguy cơ về An toàn thông tin, giám sát, cảnh báo, các tồn tại của quy trình. Từ đó đưa ra các phương án khắc phục hiệu quả cao nhất cho khách hàng

CÁC VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

Hệ thống quản lý doanh nghiệp thủ công, không chặt chẽ, làm thất thoát doanh thu và tốn thêm nhiều chi phí và thời gian

Đau đầu vì thủ tục và quy trình làm mất nhiều thời gian cho khách hàng

Khách hàng không biết nhiều tới sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.Chưa tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng.

Đối mặt với việc " chảy máu chất xám " khi có thay đổi nhân sự ở các vị trí trong Doanh nghiệp

GIẢI PHÁP

Phân tích, đánh giá hiện trạng việc áp dụng CNTT

Đề xuất giải pháp kiến trúc CNTT cho doanh nghiệp (bao gồm ứng dụng, thông tin và cơ sở hạ tầng)

Phân tích và tái điều chỉnh các yêu cầu kinh doanh, tích hợp và chuẩn hóa ứng dụng, cải tiến ứng dụng

Giải pháp Quản lý tổng thể thông tin là một nguồn lực kinh doanh cơ bản:phát triển chiến lược dữ liệu, tổ chức và chính sách bao quát việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại thông tin

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh

Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả

Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng

Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ, kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh

Back To Top