skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

sWarranty – là giải pháp áp dụng mô hình bảo hành qua SMS thay thế cho phương pháp bảo hành truyền thống không còn phù hợp trong thế giới điện thoại di động đang phát triển như hiện nay. Với ưu điểm phát triển linh hoạt cho nhiều loại mặt hàng, sWarranty có chi phí phù hợp với doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên mọi quy mô khác nhau.

Tính năng:

  • Đăng ký bảo hành online qua SMS (24/7).
  • Quản lý kho hàng hóa.
  • Quản lý khách hàng.
  • Tra cứu tình trạng bảo hành

Khả năng đáp ứng:

  • Khả năng xử lý: 50.000 tin nhắn/giờ
  • Quản lý hàng chục nghìn sản phẩm, mã hàng.
Back To Top