skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

sSPA là giải pháp tổng thể triển khai cho chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thực phẩm đa chức năng, mỹ phẩm, nước hoa được chỉnh sửa cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp cũng như sản phẩm kinh doanh.

Tính năng:

  • Tích hợp được với các máy đọc mã vạch, máy bán hàng, máy đọc thẻ VIP…
  • Quản lý lịch hẹn, quản lý khách hàng, quản lý marketing, chăm sóc khách hàng
  • Quản lý bán hàng, thu ngân
  • Quản lý hàng hóa tông kho, đối tác cung cấp hàng hóa.
  • Quản lý nhân viên, tính lương.
  • Xây dựng các gói sản phẩm, trị liệu

Khả năng đáp ứng:

  • số lượng cửa hàng quản lý 50-70 cửa hàng.
  • Số lượng khách hàng: 50.000- 80.000 khác hàng.
  • Sử dụng trên nhiều phương tiện: điện thoại (IOS, Android), Ipad, máy tính…
Back To Top