skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

sHRM – là giải pháp tổng thể quản lý nhân sự áp dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc, giày gia, sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo máy, đặc biệt áp dụng hiệu quả cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Tính năng:

  • Tích hợp với đa số các máy chấm công trên thị trường.
  • Quản lý nhân sự.
  • Quản lý thông tin bảo hiểm
  • Quản lý công
  • Quản lý lương, phụ cấp
  • Đánh giá nhân sự.
  • Hệ thống báo cáo Dashboard

Khả năng đáp ứng:

  • Số lượng nhân viên quản lý: 100.000 nhân viên
  • Số lượng máy chấm công  quản lý: 200 máy.
  • Truy cập thông quan điện thoại (IOS, Android), IPAD, Máy tính…
Back To Top